سامانه رسیدگی به شکایات شرکت توزیع نیروی برق استان قم
کاربر گرامی، جهت پیگیری درخواست خود اینجا را کلیک کنید.
پذیرش درخواست/شکایت
نام:
نام خانوادگی:
کد ملی:
شماره اشتراک:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
آدرس:
موضوع:
شرح:
ارگان ارسال کننده:
امور:
ایمیل:
تعداد دفعات مراجعه جهت ثبت شکایت به این دفتر:
بخش تائیدیه تصویر باید تکمیل شود